Jak funguje technická skupina?

  1. Vyberte fázi vašeho projektu
    Vyberte fázi vašeho projektu
  2. Vyber typ vašeho projektu
    Vyber typ vašeho projektu
  3. Vyplňte formulář, ozveme se
    Vyplňte formulář, ozveme se

VE KTERÉ FÁZI SE VÁŠ PROJEKT NACHÁZÍ?

Záměr
zpracování projektové dokumentace
výběr zhotovitele
realizace (řízení a kontrola)
nastavení provozu

VÝBĚR TYPU PROJEKTU

Školská zařízení

Školská zařízení

Školy a školky

Vybrat tento typ
Vodohospodářská infrastruktura

Vodohospodářská infrastruktura

Vodovody, Kanalizace a ČOV

Vybrat tento typ
Dopravní stavby

Dopravní stavby

Chodníky, cyklostezky, přemostění, místní komunikace

Vybrat tento typ
Výstavba budov

Výstavba budov

Rodinné domy, veřejné budovy, bytové domy

Vybrat tento typ
Zadržování vody

Zadržování vody

Rybníky, potoky a retenční nádrže

Vybrat tento typ
Zeleň a krajina

Zeleň a krajina

Parky, Lesoparky, lesní cesty, revitalizace sídelních center.

Vybrat tento typ
Integrovaný záchranný systém

Integrovaný záchranný systém

Hasičské zbrojnice a vozy, rozhlas

Vybrat tento typ
Sportovní zařízení a volný čas

Sportovní zařízení a volný čas

Zřizujete hřiště? Rekonstruujete sportovní areál? Pomůžeme vám s přípravou i realizací.

Vybrat tento typ
Rekonstrukce budov

Rekonstrukce budov

Rodinné domy, veřejné budovy, bytové domy, sakrální stavby a památky, Brownfield

Vybrat tento typ
Energetická řešení

Energetická řešení

Zateplování budov, úspory energie, energetické technologie (fotovoltaika, čerpadla, obnovitelné zdroje)

Vybrat tento typ
Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Skládky, sběrné dvory, kompostování, sběr odpadu

Vybrat tento typ
Sociální a zdravotní projekty

Sociální a zdravotní projekty

Domov důchodců, Alzheimer centra, nízkoprahové kluby, komunitní centra

Vybrat tento typ